Investicioni fondovi, ulagati u njih ili ne?

Kao i na većinu pitanja iz oblasti investiranja ne postoji tačan odgovor na ovo pitanje. Prvenstveno jer mnogo toga zavisi od vaših ciljeva, iznosa koji možete mesečno ili periodično investirati, spremnosti za preuzimanjem rizika i vremena koji ste voljni da uložite u učenje i investiranje.

Na mnogim mestima su opisane prednosti ulaganja u investicione fondove ali mnogo manje se priča o nedostacima istih. U nastavku ove objave ću vam objasniti zašto ja ne ulažem u fondove, ipak želim opet istaći da nekim ljudima investicioni fondovi savršeno odgovaraju.

Investicioni fondovi i njihove podele

Ako niste sigurni šta se krije iza pojma investicioni fond ili samo želite da se podsetite pročitajte odlomak iz knjige “Finansijsko posredovanje i privredni rast” autora Borisa Begovića i Boška Mijatovića.

Odlomak možete pročitati ovde.

Investicioni fondovi se razlikuju po stepenu rizika i po očekivanoj stopi prinosa.

Fondovi očuvanja vrednosti imovine ulažu u novčane depozite, kratkoročne i dugoročne dužničke hartije od vrednosti i investicione jedinice drugih investicionih fondova. Ovi finansijski instrumenti se smatraju najsigurnijim na tržištu, pa je samim tim i stepen rizika najmanji. Zauzvrat ne možete očekivati visoke stope prinosa.

Balansirani fondovi deo svoje imovine ulažu u akcije. Akcije su rizičniji finansijski instrumenti od dužničkih hartija i njihova cena mnogo više varira. Samim tim je i rizik ovih fondova veći.

Fondovi rasta vrednosti imovine u još većem procentu ulažu u akcije. Mogućnost zarade je tu najveći kao i stepen preuzetog rizika.

Dobrovoljni penzijski fondovi su vrste investicionih fondova. One su oblik dugoročne štednje za starost. 

Ne znači nužno da će rizičniji fondovi doneti više prihoda!

Investicioni fondovi u Srbiji

U Srbiji u trenutku pisanja ovog posta postoje 5 društva za upravljanje investicionim fondovima, koji upravljaju sa ukupno 18 fondova.

Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine

Fond Ulazni troškovi Izlazni troškovi Upravljačka provizija 1g 3g 5g
ILIRIKA Cash Dinar 0 % 0 % 1 % 1,45 % 7,51 % 18,99 %
Intesa Invest Cash Dinar 0 % 0 % 0,8 % 2,65 %
KomBank NOVČANI FOND 0 % 0 % 1 % 1,97 % 3,65 %
Raiffeisen CASH 0 % 0 % 1 % 2,40 % 3,31 %
WVP CASH 0 % 0 % 1 % 1,77 %
ILIRIKA Cash Euro 0 % 0 % 0,1 % -0,31 % -1,85 % 0,46 %
KomBank DEVIZNI FOND 0 % 0 % 0,5 % 4,18 % 1,49 %
Raiffeisen EURO CASH 0 % 0 % 0,7 % 0,28 % 0,21 %

Otvoreni balansirani fondovi 

Fond Ulazni troškovi Izlazni troškovi Upravljačka provizija 1g 3g 5g
ILIRIKA Balanced 2 – 4,5 % 0 % 2,5 % 2,20 % 4,84 % 13,50 %
Intesa Invest Comfort Euro 0 % 0 – 1 % 1,0 % 1,10 %
KomBank INFOND 0 % 0 % 3 % 0,62 % 5,30%
Raiffeisen WORLD 0 % 0 – 2 % 1,9 % -2,69 % -0,87 %
WVP BALANCED 0,7 – 3,5 % 0 % 1,5 % -1,75 %

Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine

Fond Ulazni troškovi Izlazni troškovi Upravljačka provizija 1g 3g 5g
ILIRIKA Dynamic 2,5 – 4,5 % 0 % 3,6525 % -0,09 % 7,83 % 8,87 %
Triumph Top Brands (ILIRIKA) 2 – 4,5 % 0 % 3,5 % -0,56 % -14,60 % -47,70 %
Ilirika ProActive 3 % 0 % 2,922 % -9,54 % 1,83 % 22,60 %
WVP DYNAMIC 1 – 5 % 0 % 2 % -2,43 %
WVP PREMIUM 1 – 5 % 0 % 2 % -7,26 %

Vrednosti za jednogodišnje, trogodišnje i petogodišnje prinose su uzete na dan 07.07.2020.

Penzioni fondovi 

Prednost penzionih fondova su poreske olakšice i za poslodavce, ali i za zaposlene građane koji uplaćuju dopunske penzijske doprinose u fondove. A nedostatak što ne možete povlačiti sredstava pre nego što napunite 58 godina, sem u nekim ekstremnih slučajevima. Mada ovo i nije nedostatak ako je vaš cilj isključivo štednja za stare dane.
Više o penzionim fondovima pročitajte na kamatica.com.

 

Fond Ulazni troškovi Izlazni troškovi Upravljačka provizija

1g (01.01.19-31.12.19)

5g (01.01.15- 31.12.19) od početka poslovanja
DDOR-GARANT Ekvilibrio 2,7 % 0 % 1,25 % 5,64 % 7,66 % 7,86 %
(10.01.2007)
DDOR-GARANT Štednja 2,7 % 0 % 1,25 % 7,84 % 9,22 %

10,22 %(06.11.2008) 

Dunav fond 2,7 % 0 % 1,25 % 6,80 % 7,69 % 8,10 %
(02.04.2007)
Generali Basic 2,7 % 0 % 1,25 % 9,07 % 9,90 % 9,18 % (15.11.2006)
Generali Index 2,7 % 0 % 1,25 % 8,34 % 5,36 % 5,24 % (16.04.2007)
Raiffeisen FUTURE 2,7 % 0 % 1,25 % 4,02 % 6,86 % 9,16 % (03.01.2007)
Raiffeisen EURO FUTURE 0 – 0,5 % 0 % 0,5 % * 0,88 % * 2,38 % (24.07.2015)

* u dinarima

Vrednosti za jednogodišnje i petogodišnje prinose su uzete na dan 25.07.2020.

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih!

Svi procenti navedeni u tabelama su informacionog karaktera. Ako želite da ulažete u neki od fondova o tačnim prinosima i uslovima se informišite na zvaničnim stranicama fondova!

Na sajtu mojnovac.rs možete pratiti većinu ovih fondova.

Prednosti investicionih fondova

Investicioni fondovi svakako imaju svoju svrhu i prednosti ulaganja. Ne želim da dužim priču o prednostima, jer su oni opisani na velikom broju sajtova na primer ovde.

Oni su prava stvar za vas ako vas berza ni malo ne zanima, ako ne želite da uložite vreme za učenje, ako su vaša periodična ulaganja mala. Teško je definisati koje iznose smatramo malima, ali recimo sve ispod 200 $ se smatra malim ulogom.

Najveća mana investicionih fondova

Investicionih fondovi su izuzetno skupi!

Ovo se pogotovo odnosi na fondove rasta vrednosti imovine. Vidimo u tabeli da je upravljačka provizija 2% ili više.

To znači da se od vaše investicije skine grubo 2% na ime upravljačkih troškova (na to se još nadovezuju troškovi kastodi banke).

Ako malo bolje razmislimo, menadžer portfolija mora da postigne godišnji rast u vrednosti upravljačke provizije da biste bili na nuli. A sve preko tog procenta je vaš prinos.

Dakle, ako je godišnji bruto prinos fonda 8% vaš neto prinos će biti 6%!

Mnogi bi rekli – pa šta!? Dva posto nije velika cena da neko uradi posao umesto nas!

Koliko zapravo košta neznanje?

Šta se dešava sa investicijom ako uložimo 10.000 $ na 30 godina sa godišnjim prinosom od 6%?

A sada da pogledamo istu računicu sa godišnjim prinosom od 8%.

U primerima sam koristio kalkulator sa sledeće stranice. Proverite rezultate i sami, igrajte se sa brojevima, podesite ih prema vašim mogućnostima pa vidite razliku.

Izračunao sam vrednosti i razlike i za 5, 10 i 20 godina kako bismo dobili potpuniju sliku.

Razlika je očigledna, i što je duži posmatrani period to je očiglednija, zahvaljujući uticaju kamate na kamatu.

Sličan primer navodi i John Bogle osnivač The Vanguard Group kuće u jednom intervjuu.

Dakle, pitanje je jasno. Kako vam se čini investiranje gde je 100% kapitala vaše, 100% rizika snosite vi? Ako investicija donese prinos, veliki procenat prinosa nije vaš, a ako investicija ostvari gubitak vi svakako plaćate za “usluge”.

Ovo su činjenice na koje treba pripaziti ako se odlučite da investirate u investicioni fond.

Druga mogućnost je da sami kontrolišete vaša ulaganja. Na primer tako što savladate DGI metodu (Dividend Growth Investing).

Koštaće vas vremena i energije koje morate uložiti u učenje ali će na taj način ceo iznos prinosa ostati vama, što može biti ogroman iznos ako planirate dugoročna ulaganja!

 

Share This