S&P 500 (ni)je jedini

finviz.com Za početak malo ChatGPT-a. Indeksi su metrički pokazatelji koji predstavljaju performanse određenog segmenta tržišta, obično izraženog u formi ponderisanog proseka cena određenih akcija. Oni služe kao indikatori ekonomskog zdravlja i sentimenta investitora....

ETF – Demistifikacija

UPOZORENJE: Ako se odlučite za ulaganje u pojedinačne akcije, odnosno ako mislite da ćete izborom konkretnih akcija imati bolji prinos od nekog berzanskog indeksa, verovatno ćete loše proći! Ulaganje u pojedinačne akcije nije za svakoga, štaviše mnogi uspešni...

ETF ili stock picking

Velike odluke se ne donose svaki dan i ne donose se brzo, ali ako pričamo o investiranju na berzi u startu morate doneti dve velike odluke! Prva je da uopšte krenete da investirate, a druga, verovatno i mnogo važnija – KAKO? Prvu odluku morate doneti sami. Postoji...