Zašto bi neko ulagao u kompanije čiji se početni dividend yield kreće između 3 – 6 %? Zar nije bolje naći neku investiciju gde je procenat zarade veći?

U ovom postu želim da vam pokažem kako vremenska komponenta utiče na dividend yield i zašto uvek ističem da je dugoročno investiranje jedna od ključnih stavki u Dividend Growth Investing strategiji.

Napravio sam računicu za akcije Coca Cole (KO) i kompanije Johnson & Johnson (JNJ). Za datum kupovine akcija sam izabrao 01.01.2015 za petogodišnji ciklus i 01.01.2010 za desetogodišnji ciklus.

Nisam radio analize za ove datume! Dakle nije sigurno da bi ove akcije uopšte označio kao potenijalne kandidate za kupovinu u tim momentima. Primeri služe isključivo da prikažu moć vremenske komponente i njen uticaj na dividend yield!

Petogodišnji period – Coca Cola

Pretpostavimo da ste kupili 100 akcija KO dana 01.01.2015 po ceni od 42,51$ po akciji. Pošto je godišnja dividenda 2015-te godine bila 1,32$ ulazni dividend yield je 3,11%. Sledeće godine je KO povećala dividenu za 6,1%, pa umesto 1,32$ sada dobijate 1,40$. Cena je u međuvremenu varirala, i gore i dole, međutim to vas ne interesuje puno, jer ste kupili akcije po ceni od 42,51$. Samo se dividenda povećala, pa se tako povećao i dividend yield na 3,29%. 

Ako nastavimo dalje istom logikom vidimo da je dividend yield posle 5 godina stigao do 3,76%. Što u proseku godišnje daje 3,46% !

Vaša zarada se ne ogleda samo u prispelim dividendama! Druga komponenta je razlika između kupovne i prodajne cene akcija. Cena KO akcija je 01.01.2020 bila 57,14$. Ako ste tog dana prodali akcije realizovali ste zaradu od 1.462,75$ što bi na godišnjem nivou značilo zaradu od 6,88%.

Nije teško sabrati: 3,46% + 6,88% = 10,34%. 

10,34% je prosečna godišnja zarada u petogodišnjem ciklusu na akcijama Coca Cole!

Dividende Coca Cole možete proveriti ovde

Desetogodišnji period – Coca Cola

Evo računice šta se dešava ako sve to posmatramo na desetogodišnjem periodu.

Prosečna godišnja zarada od dividendi je 4,59%. 

Prosečna godišnja zarada od razlike u ceni je 10,93%.

4,59% + 10,34% = 14,93% je prosečna godišnja zarada u desetogodišnjem ciklusu na akcijama Coca Cole!

Petogodišnji period – Johnson & Johnson

Prosečna godišnja zarada od dividendi je 3,25%. 

Prosečna godišnja zarada od razlike u ceni je 8,76%.

3,25% + 8,76% = 12,01% je prosečna godišnja zarada u petogodišnjem ciklusu na akcijama Johnson & Johnson!

Dividende kompanije J&J možete proveriti ovde

Desetogodišnji period – Johnson & Johnson

Prosečna godišnja zarada od dividendi je 4,54%. 

Prosečna godišnja zarada od razlike u ceni je 13,29%.

4,54% + 13,29% = 17,83% je prosečna godišnja zarada u desetogodišnjem ciklusu na akcijama Johnson & Johnson!

Share This