Ako znaš šta su institucionalni investitori i ako znaš da mnogi uspešni, poznati i legendarni investitori imaju svoje investicione fondove možda ti je palo na pamet da bi jednostavno trebao da prekopiraš njihove transakcije i uživaš u plodovima (prinosima) tuđeg rada (razmišljanja).

U tom slučaju imam za tebe dobre i loše vesti. Dobra vest je da postoji način kako da dođeš do tih informacija a loša vest je da je kopiranje transakcija veoma loša ideja i retko kada ima srećan kraj.

U članku ću opisati kako ja koristim 13F forme a na tebi je da odlučiš da li ćeš i na koji način koristiti informacije.

Institucionalni investitori

Institucionalni investitori su pravna lica čija je delatnost investiranje kapitala. Oni su tokom vremena postali veoma moćni investitori na tržištu kapitala i mogu imati veliki uticaj pre svega na kratkoročne promene cena na berzi. U institucionalne investitore ubrajamo penzione fondove, investicione fondove, osiguravajuća društva, investicione kompanije, hedž fondove, …

Kako možemo saznati koje akcije kupuju institucionalni investitori?

Znate već da se ja fokusiram uglavnom na tržište SAD, tako da se sve što od sada pišem odnosi na to tržište. Srećom američki kongres je još davne 1975. godine propisao da institucionalni investitori koji rukuju sa preko 100 miliona dolara moraju predati takozvani 13F formu kojom izveštavaju SEC (Securities and Exchange Comission) o svojim pozicijama. Izveštavanje se vrši kvartalno, dakle institucionalni investitori moraju popuniti 13F formu za svaki kvartal.

Na internetu možete pronaći nekoliko sajtova koji prate 13F forme, ja koristim sajt whalewisdom. Nije svaki podatak na sajtu besplatan ali ono što meni treba jeste. Ovde možete pogledati koje akcije ima u svom portfoliu legendarni Voren Bafet (Warren Buffett).

Zašto nije dobra ideja prekopirati transakcije?

Postoji izuzteno veliki broj institucionalnih investitora koji investiraju na osnovu raznih strategija. Neki ulažu  kratkoročno, neki dugoročno, neki često menjaju pozicije (turnover ratio), neki ulažu u small cap kompanije, neki samo u one najveće, itd. Logično, neke gore nabrojane strategije je lakše “pratiti” a neke teže ili čak nemoguće. Potpuno je jasno da najviše smisla ima pratiti one investitore čija se strategija ulaganja podudara sa tvojom strategijom a koja odgovara tvojoj ličnosti.

Prva, a verovatno i najveća prepreka kopiranja transakcija je vremenski jaz između transakcija i objavljivanja izveštaja. Rok za predaju 13F forme je 45 dana od poslednjeg dana kvartala. Dakle za treći kvartal, koji se završio 30. septembra krajnji rok izveštavanja je 15. novembar. Ustaljena praksa je da institucionalni investitori čekaju poslednji trenutak za predaju 13F forme. A to može da znači da je neka pozicija koju gledaš možda u potpunosti likvidirana još 1. oktobra. Drugi problem u vezi sa datumom kupovine je to da u izveštaju ne treba navesti tačan datum transakcije. Za 135 dana cena na berzi može mnogo da se promeni. Nije nemoguće da je neku akciju vredelo kupiti pre 3-4 meseca a danas zbog rasta cene to više nije dobra investicija.

Još jedan nedostatak 13F formi je da institucionalni investitori imaju obavezu izveštavanja samo za neke vrste finansijskih instrumenata. U obavezi su da prijave long pozicije dok ta obaveza ne važi za short pozicije. Međutim short pozicije mogu da budu važne dodatne komponente portfolija, na primer tako što smanju rizik long pozicija. Dakle ako prekopiraš transakcije može se desiti da ćeš preuzeti mnogo veći rizik od rizika portfolija institucionalnog investitora. Pored short pozicija ne treba izveštavati ni o investiranju u otvorene investicione fondove i robnu berzu (commodities).

Iznenađujuće saznanje je da SEC uopšte ne kontroliše predate izveštaje. Uprkos tome mislim da velika većina formulare popunjava savesno.

Za kraj ovog dela još jedna važna informacija: obaveza izveštavanja važi samo za transakcije koje su izvršene na američkim berzama. Dakle transakcije koje se izvršavaju na berzama van SAD nećeš videti u ovim izveštajima. Shodno tome pravu i potpunu sliku portolija možeš pratiti samo kod onih institucionalnih investitora koji se u velikoj meri fokusiraju na američko tržište ili u strane kompanije ulaže preko ADR konstrukcije.

Whalewisdom.com

Kao što već napisao za praćenje transakcija korsitim sajt whalewisdom.com. Odlična opcija sajta je što upoređuje 13F izveštaj sa prethodnim izveštajem i možemo lako videti promene u odnosu na prethodni period. Alternativa tome je ručno upoređivanje svake pozicije što bi svakako bilo mukotrpno i zahtevalo bi previše vremena.

Whalewisdom za svaku poziciju računa prosečnu cenu kupovine. Međutim taj podatak uzmi sa rezervom. Znamo već da se tačan datum transakcije ne prijavljuje, pa sajt računa sa cenom akcije koja je važila poslednjeg dana kvartala. Ta cena može značajno da se razlikuje od cene po kojoj je akcija zaista kupljena.

Ja lično nikad ne bih slepo kopirao transakcije ni jednog fonda. Činjenica je da pratim 13F forme nekoliko fondova čija je strategija slična mojoj. Informacije mogu poslužiti kao investicione ideje i isključivo kao polazna tačka. Ako pronađem novu metu detaljno je analiziram i tek posle toga donosim odluku o eventualnom investiranju.

0 Comments

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share This