Dividend yield – dividendni prinos

Dividendni prinos je procenat prihoda od dividendi u posmatranom trenutku.

Kako se računa?

Godišnji iznos dividende se deli sa cenom akcije u posmatranom trenutku.

Na primer:

  • poslednja deklarisana dividena Coca Cole, koja će biti isplaćena prvog jula je 0.41 $. Coca Cola isplaćuje dividendu kvartalno, kao i većina američkih kompanija, pa je tako godišnja dividenda 4 x 0.41 = 1.64 $ 
  • cena akcije Coca Cole 02.05.2020. je 45.60 $ 

Dakle, dividend yield dana 02.05.2020. za Coca Colu je:

Vrednost je iskazana na mnogim sajtovima koji se bave finansijama, pa nema potrebe da ga sami računate.

Na primer ovde:

https://seekingalpha.com/symbol/KO/dividends/yield

Ako želite da pogledate podatak neke druge kompanije, promenite ticker Coca Cole (KO) na ticker odgovarajuće kompanije.

Pogledajte ovde kako vremenska komponenta utiče na dividend yield akcije koju posedujete