Veliki nedostatak tekstova o brokerima, pogotovo kada se piše detaljnije je da tekstovi brzo zastarevaju jer se svako tržište brzo i stalno menja. Tako se menjaju i uslovi brokera kako bi ostali konkurentni na “tržištu brokera”, koje se potpuno promenilo ulaskom na scenu Robinhooda pa kasnije Revoluta i sličnih aplikacija, koji su napravili revoluciju nudeći “besplatno trgovanje”.

Pošto su se promenili uslovi i kod Tradewin24 i kod Interactive Brokersa od prethodnog teksta, evo ažuriranih informacija.

Autorski tekst: Tradewin24

S obzirom na to da je sve više upita na ovu temu, kako postojećih tako i potencijalnih klijenata, odlučili smo da sublimiramo nekoliko ključnih razlika između TradeWin24 i Interactive Brokers-a sa aspekta investitora iz Srbije.

Sve prednosti TradeWin24 koje ćemo navesti se odnose isključivo na trgovanje domaćih rezidenata preko IB iz Srbije, a nikako na generalne mane IB, jer je ipak u pitanju jedan od najboljih brokera u svetu.

Navešćemo prednosti trgovanja preko TradeWin24 u odnosu na direktno trgovanje preko Interactive Brokers-a i to u nekoliko važnih oblasti.

Otvaranje računa

Proces otvaranja računa je prilično kraći preko TradeWin24, jer kao partner Interactive Brokersa TradeWin24 ima prednost u odnosu na, recimo, individualne investitore koji otvaraju račun direktno kod IB. Ovakva situacija je donekle i razumljiva, jer IB na globalnom nivou ima ogroman broj klijenata i nema individualni pristup klijentskim potrebama kao TW24.

Edukacija

TradeWin24 je jedina brokerska kuća u Srbiji koja svojim postojećim i potencijalnim klijentima pruža online edukaciju investiranja na berzi. Osnovni motiv nastanka Berzanske akademije je želja da podignemo investicionu svest na viši nivo i da pružimo edukaciju na srpskom jeziku koja u potpunosti parira kvalitetu online kurseva na ovu temu u svetu.
Koncept obuke je veoma praktičan za sve polaznike bez obzira na to koji nivo znanja trenutno poseduju. Takođe, Berzanska akademija je podjednako namenjena kako dugoročnim (long term) tako i kratkoročnim investitorima (day trejderima).
Dakle, obuka se sastoji iz:
 1. Video obuke
 2. Mentorstva na raspolaganju je mentor kome se mogu postavljati pitanja u sekciji ispod svakog videa u okviru svake oblasti. Takođe je obezbeđen pristup pitanjima drugih polaznika i odgovorima mentora.
 3. Online testiranja nakon svake odslušane oblasti omogućeno je testiranje znanja putem online testova zatvorenog tipa.
 4. Strategija trgovanja – na Berzanskoj akademiji se dobijaju gotove strategije trgovanja u vidu elektronske knjige.

Podrška

Interactive Brokers na globalnom nivou broji preko 600,000 klijenata i sasvim je jasno zašto nema individualni pristup potrebama i problemima pojedinačnih klijenata.

Kao rezultat toga, klijenti ne mogu blagovremeno da stupe u kontakt sa njihovom podrškom, gde u nekim hitnim situacijama klijent može biti oštećen zbog neažurnog odgovaranja na upite. Kako bi pristupio četu, klijent mora biti ulogovan u svoj account managemet portal, te ukoliko je zaboravio svoje login podatke nema efikasnog načina da stupi u kontakt sa podrškom. Naročito je nezgodno kontaktiranje putem telefona koje iziskuje visok trošak pozivanja inostranstva zbog dužeg čekanja na vezi, što i ne znači da ćete naići na pravu osobu za rešavanje problema.

U poslednjih nekoliko meseci se vreme dobijanja odgovora od strane IB podrške posebno odužilo, naročito ukoliko klijent šalje tiket (to je upit na koji moraju odgovoriti, ali nemaju rok). Tiket je važan, jer retko koji konkretan problem IB rešava na četu i uglavnom upućuje klijente na pisanje tiketa. Na četu se mogu dobiti samo neke vrlo uopštene informacije i odgovori na neka opšta pitanja.

Sa druge strane, TradeWin24 ima potpuno personalizovan pristup svakom klijentu i rešavanju problema u najkraćem mogućem roku. Ovo je naročito važno klijentima koji ne stoje dobro sa engleskim jezikom, pa imaju podršku na srpskom jeziku.

Ispostavljanje naloga

Posebno je važna podrška za korišćenje platforme i davanje naloga. Naši brokeri izvršavaju naloge na zahtev klijenta potpuno besplatno. Dakle, ukoliko klijent ne želi da sam ispostavlja nalog putem platforme, već želi da to broker učini umesto njega, kod IB će ovu aktivnost platiti 30 EUR/USD, dok TradeWin24 ne naplaćuje davanje naloga umesto klijenta.

Uplata i povlačenje novca

Naši klijenti koji su prešli iz IB-a na TW24  prijavljuju probleme sa bankama oko deponovanja i povlačenja novčanih sredstava. Neke banke ne dozvoljavaju slanje novca zbog toga što IB nudi Forex trgovanje, a za naše rezidente menjačke poslove obavljaju samo banke i menjačnice po zakonu. Takođe, nekima su banke tražile spisak akcija u koje ulažu, što ne može i ne mora svaki investitor da zna unapred. Neke traže pečatirane ugovore sa Interactivom, što klijenti takođe ne poseduju, jer je pojam pečata u razvijenim zemljama odavno napušten. U svakom slučaju, često je prisutan neki problem prilikom prebacivanja deviza fizičkog lica na inostrani račun.  

Sa druge strane, prilikom povlačenja novca nastaju još veći problemi sa bankama. Dešava se da banka koja je poslala sredstva u inostranstvo, prilikom povlačenja ne želi da primi ista nazad uz objašnjenje da sredstva inicijalno nije trebalo ni poslati i da je to učinjeno verovatno greškom službenika. Dakle, stiče se utisak da banke nemaju baš jasno definisan stav po ovom pitanju, već sve zavisi od situacije i službenika sa kojim klijent posluje. Upravo, iz tog razloga veliki broj postojećih klijenata IB prenosi hartije od vrednosti koje se nalaze na računu kod IB u TradeWin24.

Takođe, važno je naglasiti da svaka banka drugačije tumači zakon o deviznom poslovanju, koji je i sam zastareo i donekle konfuzan, pa je i logično postojanje ovakvih problema prilikom transfera novca.

Svi problemi sa bankama koje smo naveli postoje u svakom slučaju, preko bilo kog brokera, domaćeg ili stranog da investitor trguje. Međutim, osnovna razlika je u tome što IB službenici ne mogu pomoći klijentima iz Srbije u ovakvim situacijama, jer se broker ne bavi ovakvom vrstom problema.

Sa druge strane, TradeWin24 svojim klijentima i u ovom domenu pruža potpunu podršku.

Pre odlaska u banku, naš klijent nas samo obavesti o iznosu novca koji uplaćuje ili povlači, a TW24 umesto njega priprema neophodnu dokumentaciju za transfer novca.

Ukoliko klijent ima bilo kakvu nedoumicu kada se nađe u banci, može u svakom trenutku da kontaktira TW24 podršku koja bankarskom službeniku daje neophodne instrukcije.

Dakle, pored toga što klijenti nemaju problema sa uplatom i povlačenjem, ne moraju da popunjavaju dokumentaciju i naloge koje banke traže za slanje devizne doznake. Nasuprot tome, klijent IB mora sam da pripremi kompletnu dokumentaciju za slanje i povlačenje novca koja se nekada razlikuje od banke do banke.

Pomoć pravnim licima

TradeWin24 ima veliki broj pravnih i fizičkih lica u svojoj klijentskoj bazi. Ono što izdvaja pravno lice od fizičkog jeste potreba knjiženja u vezi sa kupoprodajom hartija od vrednosti po međunarodnim računovodstvenim standardima. TW24 pravnim licima u ovom domenu obezbeđuje svu potrebnu dokumentaciju za knjiženje pečatiranu od strane brokera, koja je, naravno, na srpskom jeziku. TW24 svim pravnim licima obezbeđuje već gotov model knjiženja za različite finansijske instrumente. Naša praksa u radu sa pravnim licima je pokazala da je samo knjiženje trgovanja HoV u bilansima jako problematično, jer računovodstveni službenici uglavnom nemaju potrebnog znanja u ovoj oblasti.

Ovo je bitan aspekt rada sa pravnim licima, jer direktno preko IB bi svaki ovakav klijent imao dodatne troškove koji nisu zanemarljivi u odnosu na čestu potrebu za ovakvom vrstom administracije.

Prijava poreza na kapitalnu dobit

Ovo je oblast u kojoj klijenti imaju najviše nedoumica, od toga kada i kako prijavljuju porez do toga kako se popunjava poreska prijava i na osnovu kog izveštaja. U ovom domenu investitori nemaju nikakvu podršku IB što je i logično, jer IB nije upućen u našu regulativu niti se inače bavi takvom vrstom podrške.

Klijenti IB moraju sami da izvlače izveštaj o trgovanju i isti da odnesu kod sudskog tumača na prevod, što iziskuje dodatne troškove i vreme.

Sa druge strane, TradeWin24 svojim klijentima pruža kompletnu podršku u ovom segmentu:

 • Obaveštava klijenta kada nastaje poreska obaveza;
 • Obaveštava klijenta koji su rokovi za prijavu poreza;
 • Upućuje klijenta na mogućnost poreskog kredita;
 • Izdaje besplatan izveštaj za prijavu poreza čija su forma i struktura potpuno prilagođeni lakšem popunjavanju poreskog obrasca.

Troškovi

Klijenti (ne samo u Srbiji već i na globalnom nivou) obično biraju Interactive Brokers zbog nižih troškova trgovanja, međutim, čini se da prilikom donošenja odluke ne uzimaju i druge troškove u razmatranje.

Trošak davanja naloga

Već smo spomenuli da IB dodatno naplaćuje davanje naloga putem telefona u iznosu od 30 USD/EUR. Telefonskim putem je kod IB moguće samo zatvoriti već otvorene pozicije. TradeWin24 ne naplaćuje ovu uslugu, što je naročito pogodno za one klijente koji su navikli da broker ispostavlja nalog umesto njih.

Trošak sudskog tumača

Već smo spomenuli da je prilikom prijave poreza na kapitalnu dobit neophodno dostaviti pečatiran izveštaj o trgovanju na srpskom jeziku a na zahtev poreske uprave.

Klijenti IB, pored toga što sami moraju izvući dati izveštaj, moraju isti i prevoditi kod sudskog tumača. Prosečna cena jedne stranice za prevođenje je oko 10 EUR. Ukoliko klijent ima recimo više od 10 strana izveštaja, samo za prevod će platiti minimum 100 EUR. Ovo je naročito nezgodna situacija za dnevne trejdere koji mogu imati više desetina strana izveštaja za prevođenje. Dakle, bez obzira što se sam izveštaj sastoji iz cifara, svaka strana će biti posebno naplaćena. Pored plaćanja sudskog tumača, klijenti koji nemaju dovoljno informacija i znanja moraju angažovati i platiti poreske savetnike koji se bave ovakvom vrstom poslova.

Sa druge strane, TradeWin24 nudi besplatan izveštaj za prijavu poreza na kapitalnu dobit. Naši klijenti ne moraju razmišljati o popunjavanju poreske prijave, jer im u tom domenu nudimo potpuno besplatnu podršku!

Troškovi transakcije (trgovanja)

Jako je važno naglasiti da su u navedene tarife već uključeni SVI troškovi: ispostavljanja naloga, trošak berze, kliringa, saldiranja i čuvanja HoV, za razliku od IB koji odvojeno u svom tarifniku prikazuje trošak ispostavljanja naloga dok se svi ostali navedeni troškovi plaćaju posebno. Investitori pri poređenju provizija najčešće vide samo jedan trošak ispostavljanja naloga kod IB dok ostale troškove zanemaruju.

TradeWin24 u ponudi ima 3 paketa provizija.

LITE3000

Ova tarifna struktura je namenjena malim investitorima čija vrednost trgovačkog računa ne prelazi 3,000 EUR.

Ovim smo želeli da podržimo male investitore na njihovom putu do većeg portfolia i zarade. Ova tarifa se dodeljuje svakom klijentu koji je na kraju tekućeg meseca imao vrednost računa ne veću od 3,000 EUR i primenjuje se u narednom mesecu, kao i svim novim klijentima čije ulaganje ne prelazi 3000 EUR.

USA

Akcije/ETF/CFD

$8 Minimum po nalogu ili 0.02 USD po akciji

Svaki realizovani nalog sa količinom većom od 3,000 akcija se tarifira 50% jeftinije ili 0.01 USD/SAD po akciji. Ovo se odnosi samo na akcije američkih berzi.

 

Evropa

10 EUR minimum po nalogu

ili 0.3% od istrgovanog iznosa

 

Detaljan tarifnik LITE3000 preuzmi ovde.

STANDARD

USA

Akcije/ETF/CFD

$15 Minimum po nalogu ili 0.02 USD po akciji

Svaki realizovani nalog sa količinom većom od 3,000 akcija se tarifira 50% jeftinije ili 0.01 USD/SAD   po akciji. Ovo se odnosi samo na akcije američkih berzi.

Evropa

15 EUR minimum po nalogu

ili 0.35% od istrgovanog iznosa

 

Detaljan tarifnik STANDARD preuzmi ovde.

TRADER PRO

Ova tarifna struktura je namenjena aktivnim trejderima koji realizuju 150 ili više naloga u toku meseca, čime stiču pravo na TRADER PRO tarifu u narednom mesecu.

Ovaj presek se vrši na kraju svakog meseca, te ukoliko klijent ne ispunjava uslov za TRADER PRO tarifu, primeniće se STANDARD tarifa ili LITE 3000. Napomena: U tarifu od 6 USD su uključeni svi troškovi: ispostavljanja naloga, berze, kliringa i saldiranja.

 

USA

Akcije/ETF/CFD

$6 Minimum po nalogu ili 0.01 USD po akciji

 

Evropa

10 EUR minimum po nalogu

ili 0.25% od istrgovanog iznosa

 

Detaljan tarifnik TRADER PRO preuzmi ovde.

I na kraju, zašto TradeWin24?

Ovo su neke od najvažnijih stavki koje izdvajaju TradeWin24 ne samo u odnosu na Interactive Brokers već u odnosu na većinu domaćih brokera.

Svaki investitor bi trebalo da sagleda sve aspekte poslovanja, kvalitet podrške i troškove trgovanja umesto da se vodi samo provizijama brokera, koje vrlo često nisu transparentno definisane i ne čine ukupan trošak trgovanja, već se na njih dodaju troškovi berzi, kliringa i saldiranja što investitori često zaboravljaju. Provizija koju naplaćuje TradeWin24 objedinjuje na jednom mestu sve spomenute troškove i ne dovodi klijenta u zabludu pojavom iznenadnih troškova.

Naš savet je da pametno sagledate sve aspekte trgovanja na berzi koje smo naveli kada je reč o izboru brokera.

Za i protiv

Nije sporno da trgovina preko Tradewin24 ima neke prednosti. Pre svega mislim na pomoć oko prijave poreza na kapitalnu dobit. Ako mislite da porez rešavate sami to će vam sigurno oduzeti nešto vremena a moguće i novca, bar dok se ne uhodate. Dobra stvar je takođe i podrška na srpskom jeziku, pogovoto ako ne govorite dobro engleski. Pre ili kasnije će se najverovatnije pojaviti situacija kada ćete iz nekog razloga morati komunicirati sa brokerskom kućom. Edukacija je takođe bitan deo procesa investiranja. Svaki kvalitetan edukativni materijal je uvek dobro došao. Možemo diskutovati o tome šta tačno znači kvalitetan edukativni materijal, ali ne bih se ovde upuštao u to. Još jedna prednost je uhodan put deponovanja a pre svega povlačenja novca. Umeju banke u Srbiji da ne umeju 😉 Ipak, kad neko dovoljno istrajno traži rešenje, uvek ga pronađe.

Novina kod Interactive Brokersa u odnosu na prethodni tekst je da je IB ukinuo mesečni inactivity fee od 10$. Više o cenama možete pronaći ovde.

I na kraju, ne mogu vam odgovoriti na pitanje kog brokera da izaberete, zapravo ne može niko da vam odgovori. Koji broker je najbolji za vas zavisi od mnogo faktora. Recimo, ne možete izabrati američkog brokera ako ne znate engleski. Ipak, najbitija stvar kod izbora brokera treba da bude vaša strategija investiranja. Koliko transakcija imate mesečno/godišnje? Kolike su vaše pozicije? Na kojim berzama kupujete? Koliko često realizujete dobitak? Koje finansijske instrumente kupujete? Odgovori na ova pitanja će vam pomoći da izaberete idealnog brokera ali ništa neće zameniti samostalno detaljno istraživanje.

Još jedna misao… Zašto bi sav kapital držali samo kod jednog brokera? Stalno slušamo o tome kako je diversifikacija važna. Diversifikacija među sektorima, među valutama, među državama. Možda nije loša ideja diversifikovati i među brokerima.

23 Comments

 1. Zdravo, najpre hoću da zahvalim adminu na vrednom sadržaju koji deli sa čitaocima!

  Čini mi se da sam u jednom od tekstova/komentara pročitao da koristiš IB direktno. Sudeći po tekstovima pretpostavljam da na tom nalogu imaš i akcije kompanija koje isplaćuju dividendu 🙂
  Ako je sve tako, zanima me kakvo je tvoje iskustvo sa plaćanjem poreza na te dividende? Naravno, neka na moje nedoumice odgovore i ostali čitaoci koji su već imaju iskustvo plaćanja tog poreza 🙂

  Kompanije uglavnom isplaćuju dividendu kvartalno/mesečno, tako da hipotetički bi trebalo više puta godišnje da se prolazi kroz tu poresku proceduru (jer koliko shvatam porez na dividendu treba prijaviti u roku od mesec dana od dana prijema). Takođe, ako dobro razumem, čak iako si non-resident alien i dividenda ti je već oporezovana po stopi od 30%, prihod od dividende bi trebalo prijaviti na apsolutno isti način samo što treba priložiti dokaz o već plaćenom porezu i iskoristiti taj porez kao poreski kredit (na kraju ne treba da uplatiš ni dinar suštinski)?

  Sve ovo pitam zbog toga što do sada nisam imao akcije kompanija koje isplaćuju dividendu, a voleo bih da kupim neke. Ono što me od njih odbija je upravo ovo administriranje.
  Ukoliko je stvarno komplikovano i skupo kao što mi deluje (periodično dopisivanje sa IB support-om, overavanje prevoda kod sudskog tumača, podnošenje samih prijava) možda ima smisla koristiti i domaće brokere koji bi pružili sveobuhvatniju podršku u skladu sa ovdašnjom regulativom, čak i po nešto većoj inicijalnoj ceni…

  Još jedanput hvala adminu na trudu za održavanje bloga i izvinjavam se svima na dugačkom komentaru koji se tiče administracije, a ne samih investicija 🙂

  Pozdrav,
  Ivan

  Odgovori
  • Pozdrav Ivane!

   U toku je pisanje članka o dividendama. Potrudiću se da odgovorim na što više pitanja i sagledam dividende iz što više uglova.

   Zahvaljujem se na podršci 🙂

   Odgovori
 2. Hvala za update.
  Kod tebe mi se najviše sviđa nepristrasnost u svakom smislu, pored znanja koje je očigledno.
  Lično sam kupio Berzansku akademiju, iako nisam potpuni početnik. Generalno se podrazumeva da ne moraš nikakva znanja da imaš o inotradingu, ali dolaziš na jedan viši nivo poznavanja. Mislim, dobiješ baš čvrstu bazu, pa je onda lako nadograđivati se.
  Generalno je TradeWin24 najbolja priča u odnosu na sve druge ponuđače u Srbiji,jer su najjeftiniji, ne naplaćuju “održavanje ni neaktivnost”, a podrška je brza i efikasna. E, sad, zavisi sve od toga koliko trguješ, pa ako češće, onda jeste skuplje, ali samo u odnosu na ino ponuđače.
  Nadam se da će biti još ovakvih realnih priča od tebe u budućnosti.

  Odgovori
 3. Ukratko,
  – prednost tw24: laksa uplata i povlacenje novca

  – prednost IB je provizija:
  IB
  0,0035 USD, min 0,35 USD

  TW24
  0,02USD, min 15 USD

  Odgovori
 4. Mogu li se kupovati ETF-ovi preko TradeWin24?

  Odgovori
  • Pozdrav!
   Da, ETF-ovi se mogu kupovati preko TradeWin24, tačnije mogu se kupovati oni ETF-ovi koji su dostupni i preko InteractiveBrokersa.

   Odgovori
   • Hvala na odgovoru. Zeleo bih da krenem sa ulaganjem i ETF-ovi mi deluju kao dobra polazna tacka. Mislim da cu da se opredelim za TradeWin24, pre svega zbog domace podrske.

    Odgovori
    • Nema na čemu!
     Treba se dobro raspitati o svim troškovima i izračunati koje iznose vredi uplaćivati da ne bude skuplja dara nego mera.

     Odgovori
 5. Pozdrav

  Da li preko Tradewin24 moze da se trguje i na OTC Market?
  Da li preko Tradewin24 moze da se trguje sve kao i preko IB?

  Odgovori
  • Evo odgovora od TradeWina:
   ” ista ponuda kao IB, samo platforma brendirana na TW.

   Imamo PINK tržište. Sve što TradeWIn24 nudi je organizovano i regulisano.

   Za investitore koji pak žele trgovanje na ovom tržištu, omogućili smo dozvole za trgovanje svim akcijama, naročito cent akcijama (penny stocks). Takođe, platićeš 50% nižu proviziju na trgovanje velikom količinom akcija. Za svaki nalog koji sadrži količinu veću od 3,000 akcija (USD ili CAD) provizija iznosi 1 cent (0.01 USD) po akciji.”

   Odgovori
 6. Zdravo,

  Interesuje me jedna stvar.

  Recimo da ja ulozim novac u S&P 500 index fund. I ostavim na neko vreme. Vratim se za recimo, 10-15 godina i vidim da se nesto desilo sa TradeWin-om u medjuvremenu i vise se ne moze koristiti iz Srbije. Ili se jednostavno potpuno ugasio.

  Da li to znaci da se novac ne moze podici i da je taj nalog koji sam imao jednostavno “obrisan”?
  Malo sam skeptican oko ulaganja novca na long term preko ovakvih platforma.

  Pozdrav

  Odgovori
 7. Pozdrav,

  Imam nalog na IB i nedavno sam zahtevao nalog na TradeWin24 cisto da vidim kako izgleda njihova platforma pa bi podelio moje iskustvo:

  Procedura otvaranja naloga ide ovako:
  Napravi se nalog na njihovom sajtu, stize je mail od TW24-a kako im moram proslediti dokumenta na njihov mail: licnu kartu, …, dokaz o stanovanju na adresi nekim racunom (IB mi nije trazio dokaz stanovanja na datoj adresi).

  Nakon dostavljanje dokumenta treba da ode da se potpise ugovor u ekspozituri AIK banke, nakon toga treba da vam stignu podaci za pristup?? (zelim da napomenem da nisam dosao do ovog koraka i nisam upucen za sta se tacno dobijaju kredencijali)

  Zvala me je i njihova podrska dan nakon prijave da me pitaju o statusu moje aplikacije, jel sam video mail itd. Sa njima jeste zapravo okay da se procaska, odgovorice na koja god pitanja imate, za sad me nisu zvali ponovo da me smaraju sa obzirom da nisam zavrsio aplikaciju,

  Inace u mailu stoji da pre deponovanja novca je neophodno obratiti se njihovoj podrsci tako da iskreno mislim da deo njihovih benefita u odnosu na IB oni forsiraju na svoje klijente (podrsku, besplatno ispostavljanje naloga, itd)

  Ne svidja mi sto sve mora preko podrske, mozda nije tako nakon inicijalnog otvaranja naloga (ako neko moze podeliti iskustvo) ali moze odgovarati nekome ko zeli da ih drze za ruku tokom celog procesa pogotovo ako imaju problema sa Engleskim
  Nasuprut TW24, sa IB sam imao kompletno automatizovan proces:

  Kao sto je prethodno receno procedura otvaranja naloga direktno u IB nije sporna mada moram priznati da su mi nakon verifikacije dostavljenih dokumenta (direktno upload na IB portalu) dali solidno dugacak upitnik da popunim o tradingu i mom iskustvu o istom ali na njemu se ne moze pasti, ako se pogresi pokazu tacan odgovor i daju da se ponovo odgovori na isto pitanje.

  Pa i IB podrska nije spora, morao sam stupiti u kontakt sa njima oko “customer agreement” dokumenta i dostavili su mi u roku od jednog dana, sasvim korektno

  Zeleo bi da istaknem da je i na IB dostupna edukacija, naravno na engleskom i sta vise oni je malo forsiraju upitnikom pri otvaranju naloga

  imao sam nalog koji nisam fundovao mesecima i jedino sto se desi je da stize mail reminder svakih x nedelja i sada prenosim novac na IB, iskreno vise verujem americkoj brokerskoj kuci nego srpskoj ali mozda nekom prilikom zavrsim proces aplikacije i u TW24, olaksava porez

  Uskoro javljam svoja iskustva sa uplatom na relevantnoj stranici
  https://dividenda.rs/procedura-i-troskovi-prenosa-novca-iz-srbije-na-racun-kod-interactive-brokersa/

  Odgovori
  • Hvala Filipe na detaljnom opisu!
   Sigurno će pomoći onima koji razmišljaju o otvaranju računa.

   Odgovori
  • Inače TW24 prihvata račune i bez vašeg imena dokle god stoji vaša adresa na njima, samo se treba navesti da je u pitanju porodična kuća pa je zato račun na drugo ime.

   Odgovori
 8. Hteo sam da pitam nešto vezano za Trade Win 24. Na njihovom sajtu sam video da je jedan od partnera i Raiffeisen banka. Da li onda postoje neki benefiti ako se možda koristi njihov račun da se uplati na TW24? Ili bilo kakav drugi?

  Odgovori
 9. Da li neko zna, kako ide sa dividendama za ETF I indexe, koji od tih daju da se kumuliraju, ne samo distribution dividende, tjst ne da se isplaćuju? Ako hoću da uzmem neki index, ili etf koji prati S&P500, a da može da se dividende reinvestiraju, tjst da bude accumulate, koje etf I indexe da razmatram?

  Odgovori
  • Koliko sam shvatio, treba da znas da li stvari koje kupujes, neki ETF, ima DRIP (dividend reinvestment plan). To neki brokeri daju, nisam siguran za IB, ali sam sigurniji da Tradewin24 ne daje tu opciju. Tako da predpostavljam da bi morao kad se skupe pare od dividendi da sam kupis ponovo (racunajuci onih 20 dolara fee) . Ako bi mogao @dividadmin malo bolje da razjasni 🙂

   Odgovori
   • dividadmin, kad smo vec tu koji bi onda bili dobri etfovi i indexi koji prate S&P500 da se uzmu koji mogu cumulate ,ako znas? I za US i za evropu? Tipa, znam za VOO i IVV da su dobri, al ne verujem da moze da se acumulate, pa koji mogu? Hvala za odgovor unapred.

    Odgovori
    • Zar nije dovoljno kupiti neki accumulating ETF i da ce se onda dividenda automatski reinvestirati, nezavisno od brokera i toga da li broker nudi tu uslugu. U slucaju automatskog reinvestiranja dividende porez se ne placa, a u slucaju da se dividenda koju zelite da reinvestirate isplati vama na racun (distributing ETF), ona ce biti oporezovana.
     Ispravite me ako gresim

     Odgovori
     • Pozdrav Ivane

      U slučaju acc ETF-ova dividende se automatski reinvestiraju od strane ETF-a. Dakle dividende neće dospeti na brokerski račun. U slučaju Dist ETF-ova dividende se isplaćuju na brokerski račun i vlasnik brokerskog računa slobodno raspolaže sa njima. Ove opcije ne zavise od brokera.
      Što se tiče poreza, obaveza nastaje u oba slučaja, bilo da se radi o Acc ili Dist ETF-ovima. Međutim Acc ETF-ovi su više tax-efficient mogućnosti. Napisaću članak o ovome jer se često javlja kao pitanje i postoje mnoge nedoumice.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Interactive Brokers vs Tradewin24 - Dividenda.rs - Investiranje - […] Tekst ažuriran! Kliknite ovde […]

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share This