Dividenda iz drugog ugla

Prvobitno sam planirao da napišem sveobuhvatni članak o dividendama sa jasnim definicijama akcije i dividende. Čak sam napisao uvodni deo ali sam obrisao sve i krenuo iz početka. Napisao uvodni deo opet i ponovo obrisao sve i krenuo iz početka. Razlog je vrlo logičan....