REČNIK POJMOVA

C

  • CAGR (Compound Annual Growth Rate)
  • CapEx (Capital Expenditures) – Ulaganja u osnovna sredtsva
  • Common stock – Obična akcija

D

  • Dividend yield – Dividendni prinos
  • DGR (Dividend Growth Rate) – Stopa rasta dividende

E

  • EPS (Earnings Per Share) – Zarada po akciji

P

  • P/E Ratio – Multiplikator dobiti
  • Preferred stock – Prioritetna / povlašćena / preferencijalna akcija

S

  • Shareholder yield – Prinos akcionara