Shareholder yield – Prinos akcionara

Shareholder yield (prinos akcionara) se sastoji iz tri komponente. Svaka od ovih komponenti stvara vrednost za akcionara.

 

  1. Cash Dividends – iznos ukupno isplaćene dividende
  2. Net Stock Repurchases – razlika vrednosti otkupljenih i emitovanih akcija
  3. Net Debt Paydown – razlika između otplaćenog duga i podignutog kredita

Kako se računa?

Gde su komponente brojilaca opisane u tekstu iznad, a Market Capitalization (tržišna kapitalizacija) je proizvod ukupnog broja akcija i tržišne cene jedne akcije. 

Na primer, recimo da kompanija XYZ ima sledeće parametre:

  • Isplaćeno dividendi: 200.000 $
  • Otkupljeno sopstvenih akcija u vrednosti: 300.000 $
  • Emitovano novih akcija u vrednosti: 50.000 $
  • Smanjen dug kompanije u vrednosti: 100.000 $
  • Ukupan broj emitovanih akcija: 700.000
  • Cena jedne akcije: 20 $