Common stock – Obična akcija

Obična akcija (common stock) i prioritetna akcija (preferred stock) su dve različite vrste akcija emitovane od strane neke kompanije. Obe reprezentuju vlasnički udeo investitora u kompaniji čije akcije poseduje.

Ipak, postoje bitne razlike između običnih i prioritetnih akcija.

Tri najbitnije razlike

  • Vlasnici prioritetnih (preferred) akcija nemaju pravo glasa na skupštini akcionara za razliku od vlasnika običnih (common) akcija. Dakle, vlasnici common akcija imaju veću mogućnost da svojim glasovima utiču na poslovanje kompanije.
  • Prioritetne akcije imaju prioritet pri isplati dividende i pri likvidaciji u odnosu na obične akcije, pa se tako smatraju sigurnijima. Drugim rečima, uvek i u svakoj situaciji se prvo isplaćuju vlasnici preferred akcija, pa tek onda vlasnici common akcija.
  • Posedovanjem običnih akcija preuzimate veći rizik, ali će vam najčešće ove akcije doneti veću zaradu od bilo koje druge investicije na duži vremenski period. Prioritetne akcije su manje volatilne od običnih akcija (manje im varira cena), ali zauzvrat imaju manji potencijal profita. Rast vrednosti kompanije ima mnogo veći uticaj na cenu common akcija, tj njihova cena se brže i više povećava od cene preferred akcija. Ako se odlučite za investiranje sa fokusom na dividende preporuka je da kupujete obične akcije.

Većina kompanija emituje samo obične akcije.