Rizici kupovine akcija kineskih kompanija na američkim berzama

Prethodnih godina smo svedoci ogromnog privrednog rasta u Kini. Sigurno ste čuli za mnoge kineske kompanije koje osvajaju tržišta i čija vrednost vrtoglavo raste sa tendencijom daljeg rasta. Mnogi stručnjaci, analitičari, investicioni savetnici savetuju kupovinu akcija kompanija kao što su Alibaba, Baidu, Weibo, … Problem je “samo“ sledeće: kineski zakoni zabranjuju stranim državljanima da kupuju vlasnički udeo u kompanijama koje deluju u određenim industrijskim granama. U takve kompanije spadaju između ostalog i Alibaba, Baidu, Weibo i još mnoge druge.

Sada sigurno misliš: „Čekaj, čekaj, pa ja kupujem akcije ovih kompanija na američkoj berzi, kako onda zabranjeno strancima?

Prosto, ne kupujete akcije tih kompanija! Tačnije kupujete neke akcije ali to nisu akcije kineskih kompanija. Još tačnije NE stičete vlasnički udeo u kineskim kompanijama Alibaba, Baidu, Weibo, …

Neke čudne skraćenice: VIE, ADR

  • VIE (Variable Interest Entity) bi se moglo prevesti kao entitet sa promenljivom kamatom. VIE pomaže kineskim kompanijama da izigraju kineske zakone. Već sam rekao ranije da kineski zakoni u određenim industrijskim granama zabranjuju kompanijama da svoje akcije prodaju stranim investitorima. Među tim kompanijama je na primer i Alibaba. Međutim interes Alibabe je prikupljanje što većeg kapitala a naravno i interes stranih investitora je da ulažu u izuzetne kompanije od kojih se mnogo očekuje. Kako rešiti „problem“? Alibaba osniva na Kajmanskim ostrvima fiktivnu kompaniju (shell company) koja zapravo ne radi ništa, postoji samo na papiru. Nema zaposlene ni poslovne prostorije. Ime fiktivne kompanije je isto Alibaba. Fiktivna Alibaba sklapa ugovor sa kineskom Alibabom. Sa tim ugovorom su regulisana kakva prava vlasnici fiktivne Alibabe imaju u kineskoj Alibabi. Prava kao što su pravo glasa na skupštini akcionara, pravo na deo profita, pravo nad sredstvima kompanije i drugo. Posle toga fiktivna Alibaba sklapa dogovor sa nekom američkom bankom pomoću koje se listira na američkoj berzi gde akcije fiktivne Alibabe mogu kupiti i strani investitori, najčešće u formi ADR-a.
  • ADR (American Depositary Receipt) je depozitna potvrda.

„Depozitna potvrda predstavlja samostalan finansijski instrument, čija se cena utvrđuje na berzi ili OTC tržištu. Američka depozitna potvrda (American depositary receipt – ADR) pokazuje da su akcije kompanija iz drugih zemalja deponovane u SAD. Emituje ih američka banka, ovlašćeni depozitar (kastodi banka), kod koje su akcije inostrane kompanije deponovane (ili su deponovane kod njene korespondentske banke u inostranstvu).“

Izvor – dr Borjana B. Mirjanić

Ako kompanija želi da listira svoje akcije na berzi druge države tada se dogovara sa nekom bankom, koja kupuje deo njenih akcija, pakuje ih i listira na berzi strane države. Pod pojmom pakuje se misli na to da jedan komad ADR-a ne mora nužno da bude jednak sa jednom akcijom. Jedan ADR može da sadži proizvoljan broj akcija, na primer kupovinom jednog ADR-a kupujete 5 akcija kompanije.

Kada vidiš akcije neke kineske kompanije na američkoj berzi u formi ADR-a to najčešće znači da ćeš kupovinom ADR-a kupiti VIE ekvivalent originalne kineske kompanije.

Problem rešen, zar ne?

Kao što sam napisao pomoću VIE struktura kineske kompanije zaobilaze kineske zakone u pogledu ograničenja stranih ulaganja. Naravno, ni jedna država ne voli kada joj rade iza leđa. Srećom, ovaj status quo po svemu sudeći odgovara Kini, koja se nalazi u komplikovanoj situaciji. Sa jedne strane svi znamo šta znači komunizam, verovatno se mnogi sećate pa ne moram puno da objašnjavam, sa druge strane je tu želja za jačanjem ekonomskog i političkog uticaja što se može postići jedino jakom ekonomijom. A jakoj ekonomiji su potrebni jake kompanije i vlasnički kapital. Ne mogu sa sigurnošću da tvrdim koji su tačni razlozi ali Kina za sada žmuri nad ovom igrom svojih velikih kompanija, međutim gledajući sa pravnog aspekta kineski zakoni ne prepoznaju VIE strukturu. Istina, kinesko rukovodstvo nije nedvosmisleno zabranilo VIE strukturu ali nije ni priznalo. Da li može da zabrani? Može. Šta se dešava ako zabrani? Ugovor između fiktivne Alibabe i kineske Alibabe postaje ništavan što bi značilo pavo katastrofu za vlasnike akcije fiktivne kompanije. Bilo je već primera da vlasnici VIE akcija nisu uspeli da ostvare svoja prava iz ugovora pred kineskim sudovima (Mingsheng Bank, Gigamedia).

SEC (Securities and Exchange Commission) naravno vrlo dobro razume problem i upozorava na opasnosti ulaganja preko VIE strukture, međutim mali broj investitora je svestan značenja i značaja ove konstrukcije.

Pored svih ovih rizika koje postoje ne treba odmah odbaciti mogućnost ulaganja u kineske kompanije pa čak ako se to može realizovati isključivo preko VIE strukture i ADR-a. Na današnjem tržištu je veoma teško naći kompanije top kvaliteta čije akcije nisu jako precenjene. Na svakom investitoru je da odluči da li je za njega nivo rizika koji ide uz ove akcije prihvatljiv ili ne (zanimljivo neki danas veoma popularni investicioni instrumenti takođe nose u sebi veliki rizik a investitori kao da to uopšte ne uzimaju u obzir). Mnoge kineske kompanije imaju jake performanse i veoma dobre izglede za dalji rast i povećanje profita. Ja lično posedujem akcije nekih kineskih kompanija i planiram da povećam procentualni udeo istih u mom portfoliu do unapred određene granice ako Mr. Market i dalje bude velikodušan kao sada.

2 Comments

  1. “Mr. Market” … kao da mi se javlja Benjamin Graham 😀

    Odgovori

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share This