EPS (earnings per share)- zarada po akciji

EPS je neto zarada kompanije po akciji.

Kako se računa?

Neto zarada kompanije (od koje se oduzima i dividenda koja se isplaćuje preferred / povlašćenim akcijama – ako ih ima) se podeli sa brojem emitovanih akcija.

Na primer:

  • recimo da neka kompanija ima neto zaradu od 20 miliona dolara i isplaćuje 2 miliona dolara vlasnicima preferred akcija. Pretpostavimo da kompanija ima 11 miliona emitovanih akcija

EPS je važan pokazatelj, ali ima neke nedostatke. Navešću neke od njih.

EPS raste ako raste neto zarada kompanije, ali isto tako raste ako se kompanija odluči da otkupi deo svojih akcija. U tom slučaju ne dolazi do stvarnog povećanja “vrednosti” kompanije.

Suprotan slučaj je ako dođe do povećanja neto zarade, ali u međuvremenu kompanija emituje dodatne akcije. U zavisnosti od broja emitovanih akcija EPS može biti i manji uprkos povećanju neto zarade.

Još jedna važna stvar je da ne uzima u obzir dug kompanije, kao ni vrednost kapitala. Kompanija koja sa manje kapitala pravi istu zaradu je vrednija od kompanije koja istu zaradu ostvaruje sa većim kapitalom.

 

Samo na osnovu vrednosti EPS-a dve kompanije ne možemo reći koja je bolja. Pogledajte sledeći primer:

Zaradu po akciji ima smisla upoređivati sa vrednostima iz prethodnih godina iste kompanije, naravno u svetlu broja emitovanih akcija.

Koristi za izračunavanje P/E količnika.