DGR (dividend growth rate) – Stopa rasta dividende

DGR je procentualni rast iznosa dividende u posmatranom periodu.

Kako se računa?

Na primer:

DGR 2019

DGR 2018

Često se DGR iskazuje za veći vremenski interval od jedne godine.
Tada se DGR računa kao prosečna vrednost.

DGR 3-yr – prosečno procentualno povećanje dividende za poslednje tri godine:

Slično se računaju i DGR 5-yr i DGR 10-yr.

DGR 5-yr = 6.3 %

DGR 10-yr = 6.9 %