CAGR (Compound Annual Growth Rate)

CAGR ili složena godišnja stopa rasta se izražava u procentima.

Pokazuje godišnju stopu rasta investicije u određenom vremenskom periodu, dužem od jedne godine (obično se računa za vremenski period od 3 ili 5 godina).

Predstavlja jedan od najtačnijih načina za izračunavanje i utvrđivanje prinosa za imovinu, investiciju, portfolio i sve što vremenom može da se poveća ili smanji.

Za šta se koristi CAGR?

CAGR pokazuje “izglađenu” stopu prinosa (može biti i negativna) za neku investiciju u određenom vremenskom intervalu. Godišnji prihodi mogu značajno varirati iz godinu u godinu, što može otežati naprimer upoređivanje dve investicije. CAGR će “ispeglati” volatilnost i pokazati fiksnu, konstantnu godišnju stopu rasta sa kojom bi rasla investicija od početka do kraja posmatranog vremenskog intervala.

Pomoću CAGR vrednosti računatu za neki vremenski interval iz prošlosti možemo prognozirati budući prinos investicije. Ali budite oprezni! Ni u ovom slučaju kao uostalom kod svih istorijskih vrednosti rezultati u prošlosti ne garantuju iste ali ni slične rezultate u budućnosti.

Jedna on najvećih nedostataka godišnje stope raste je to što ne reflektuje rizik investicije.

Kako se računa CAGR?

CAGR Formula

Gde je:
KV – krajnja vrednost
PV – početna vrednost
n – broj godina

Primer

Pretpostavimo da ste uložili 10.000 $. Na kraju prve godine investicija vam je vredela 13.000 $, na kraju druge 11.700 $, a na kraju treće 12.285 $

Ulog 1. godina 2. godina 3. godina
10.000 $ 13.000 $ 11.700 $ 12.285 $

Prve godine ste imali dobitak od 30%, druge gubitak od 10%, a treće ponovo rast od 5%.

Ako uzmemo aritmetičku sredinu, dobijamo godišnji rast od 8,33%

A računajući sa godišnjim rastom od 8,33% za ulog od 10.000 $ na tri godine dobijamo 12.713 $ što nije tačan iznos.

Da vidimo sada CAGR računicu:

 10.000 * 1,071 * 1,071 * 1,071 = 12.284,80911 pa je 7,1% tačan godišnji rast.

Srećom postupak ne moramo ručno računati. U Excelu postoji formula za računanje CARG vrednosti. Evo jednog tutorijala.

A još jednostavnije je ako iskoristite neku od mnogobrojnih online kalkulatora, naprimer ovaj.